Orman ve Doğa Pedagojisi 

Doğa pedagojisi, doğa ile bağ kurmak için, tabiatın bize sunduğu zenginliklerin farkında,  sürdürülebilir davranış biçimleri ve taze bir bakış açısı kazandırmayı hedefler. Bunun için fauna ve floradan, yaparak ve yaşayarak öğrenme modellerinden, serbest ve yapılandırılmış oyunlardan ve tabiatın kendi büyülü gerçekliğinden yararlanır. Doğa pedagogları, barışçıl, çevreye saygılı, ırk, dil, din, cinsiyet ve tür ayrımı yapmaksızın herkese eşit ve adil bir Dünya'ya inanır. 

Eğitmenin Rolü

Bir çocuk, doğuştan gelen hayranlık duygusunu canlı tutmak için bunu paylaşabilecek en az bir yetişkinin refakatine, yaşadığımız dünyanın sevincini, heyecanını ve gizemini onunla birlikte yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyar.

Doğada neden bir rehbere ihtiyaç duyarız? Orman Anaokullarında lider neden önemlidir? Liderin rolü nedir, özel becerilere ihtiyacı var mıdır? Tüm bu soruların yanıtları için blog sayfamızı ve eğitimleri takip edin.

Oyunun Rolü

Doğanın anlamlı bir şekilde yaşanabilmesi için zamana; serbest, planlanmamış düş zamanına ihtiyaç vardır.

Serbest oyun mu yoksa yapılandırılmış mı, oyun günlük akışın neresinde, ritüeller neler, hiç mi etkinlik yok

Tabiatın Rolü

Hava, su, toprak, ateş.

Duyularımızın keskinleşmesi.

Ağaçlar, hayvanlar, şifalı bitkiler...